iii

anh nhớ em như nhớ một ngày xưa
nhớ hoa gạo băn khoăn và nghi hoặc
như cánh buồm thẳng chân trời phía trước
đêm đêm nằm nhớ biển ở sau lưng
như giọt sương rơi như chiếc lá trong vườn
nhớ một cánh chim một lần đã hót
như một chiêm bao một lần gặp mặt
nhớ âm thầm lặng lẽ gót chân đi