trong những ngày tháng đó

đôi khi anh vẫn âm thầm tự hỏi, không biết em có còn cảm thấy sung sướng và tự hào vì được cùng là con người với anh nữa hay không